projektyprojekty

Píseň písní

Multimediální projekt Píseň písní vyšel z nastudování renesanční polyfonie Canticum Canticorum od G. P. da Palestriny. Původní představení bylo realizováno jako celovečerní zahradní slavnost u bazénu stylizovaného do podoby orientálních lázní. Výtvarná poetika byla inspirována evropskou představou o vizuální kultuře předního východu z přelomu 19. a 20. století. Chůze zahradou mezi diváky, balancování na lávkách nad bazénem a nakonec choreografie přímo ve vodě; to vše s živým zpěvem a v těsné blízkosti diváků mělo spolu s kostýmy, barvami a vůněmi zapůsobit na všechny divákovy smysly.

Na koncepci a realizaci projektu spolupracovali: scéna a choreografie – Olga Škochová Bláhová, lightdesign – Jakub Hybler a Jan Kemza, fotografie – Kristýna Káralová, audiozáznam – soundstudium Manonrecord, videozáznam – filmové studio 12 opic;
Postprodukce: grafický design – Kristýna Pochobradská, střih videozáznamu – Petr Zahrádka

Dosud bylo v rámci projektu realizováno:

Pod vedením sbormistra Lukáše Prchala již proběhlo nastudování hudebního materiálu, tj. renesanční vokální skladby Canticum Canticorum od G. P. da Palestriny (1525 – 1594). Jedná se o latinsky zpívaný pětihlas zhudebňující biblický text Písně písní, „nejkrásnější z písní Šalamounových“. Ve spolupráci se scénografkou Olgou Škochovou-Bláhovou a light designérem Jakubem Hyblerem vznikla a v září 2004 se uskutečnila dvě scénická vystoupení, která představila Palestrinovo dílo jako propojení renesanční hudby s poetikou textu Písně písní, která nabízí požitek pro všechny smysly.

Dvě scénická vystoupení, formálně by se dala zařadit někam mezi „site specific a performance“, se odehrála v Černošicích v prostoru soukromé zahrady a bazénu stylizovaného do podoby orientálních lázní. Podobu Performance velmi podstatně ovlivnil též konkrétní prostor zahrady a bazénu, ve kterém se odehrávala; vznikly akusticky zajímavé přechody mezi vnějším prostorem zahrady a vnitřním prostorem bazénu.

Dramatická stavba spočívala v hledání možností živého sborového zpěvu bez listu – zpaměti za současného „bytí v pohybu“. V hledání rovnováhy mezi zachováním kvality hudebního provedení a zároveň dovedením pohybu, choreografie na atraktivní, význam a sdělení nesoucí úroveň. Choreografie pracovala s proměnami zážitku akustického zpěvu pro diváka, při pohybu sboru prostorem skládala a rozkládala sbor na „hlasy v prostoru“ volně analogicky k tomu, jak Palestrina principielně staví svou hudební skladbu.

Realizace projektu v roce 2005

Během přípravy a realizace site-specific performance 2004 byl na profesionální úrovni pořízen rozsáhlý foto, audio a video materiál. Videozáznam posloužil jako základ k projekci; fotodokumentace se pak stala základem doprovodných tiskovin.

Práce v roce 2005 se soustřeďuje na tvorbu scénického tvaru pro „normální koncertní prostory“ a na to, jak transformovat zkušenosti z performance tak, aby i klasičtější scénický tvar evokoval podobně silnou atmosféru.Tato koncertní vystoupení zahrnují 3 složky produkce:

  • hudební, tj. základní složka – zpěv Palestrinovy renesanční polyfonie
  • vizuální, tj. videoprojekce, scénická a kostýmní úprava a pohybová choreografie
  • recitace, tj. textová složka – přednes českého překladu/přebásnění starozákonního textu Písně písní

Celková dramatická stavba, používá a rozvíjí principy, které byly objeveny při tvorbě site specific performance.

<<   >>

Nejbližší koncerty

všechny koncerty
 

Patička stránky